Jouw privacy is belangrijk

We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en klanten. STIJLLUX respecteert de privacy van bezoekers op stijllux.nl. Persoonsgegevens die we verwerken worden in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt verwerkt.

Opslag van persoonlijke informatie binnen STIJLLUX
STIJLLUX levert raamdecoratie en gerelateerde diensten. Om deze diensten en producten te kunnen leveren slaat STIJLLUX zowel persoonlijke als niet-persoonlijke data op over de bedrijven en individuen die gebruik maken van onze dienstverlening en producten. Deze data kan persoonsgegevens bevatten zoals naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

STIJLLUX verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

Ons een e-mail stuurt
Een contactformulier invult
Contact opneemt met STIJLLUX

Doeleinden van de gegevensverwerking

STIJLLUX verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie zodat je gebruik kunt maken van onze diensten en producten. Specifieker worden je persoonlijke gegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.
    Het kunnen uitbrengen van offertes, het uitvoeren van opdrachten, het beheren van de daaruit ontstane relaties en het verrichten van activiteiten waarmee het klantenbestand kan worden vergroot.
    Als klant worden naam en e-mailadres gebruikt om een e-mailservice te kunnen verzenden. Te allen tijde kan hiervoor worden afgemeld in de mailing zelf.
  • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Persoonlijke gegevens van derden

Door gebruik te maken van onze dienstverlening en producten is het mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke gegevens opslaan van derden, bijvoorbeeld klanten van onze directe gebruikers. Je bent als afnemer van onze producten zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gegevens die je wilt opslaan en het daadwerkelijk opslaan van de gegevens. Zorg er als afnemer van onze producten voor dat de desbetreffende individuen op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en het feit dat ze zich bewust zijn van de opslag van de door jou verzamelde persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden opgeslagen en de wijze waarop STIJLLUX deze heeft beveiligd. STIJLLUX bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden. Uw geanonimiseerde data wordt langer bewaard in verband met statistische doeleinden.

Beveiliging van je gegevens

STIJLLUX draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We maken gebruik van de Proxsys infrastructuur voor hosting en opslag van gegevens. Netwerkverkeer wordt zorgvuldig bewaakt en er wordt gebruik gemaakt van een goede firewall. Wachtwoorden van gebruikers binnen onze applicatie worden veilig opgeslagen door gebruik te maken van moderne hashing algoritmes.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

STIJLLUX zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming. We kunnen jouw gegevens echter wel verstrekken aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoer van onze diensten.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om STIJLLUX te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. STIJLLUX zal op dit verzoek via info@stijllux.nl reageren. Vervolgens kan je STIJLLUX verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek zal STIJLLUX reageren.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer STIJLLUX besluit haar privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen met STIJLLUX via info@stijllux.nl of telefonisch op het nummer +31(0)46 4361663